Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą Język niemiecki

Lekcja51, materiały pomocne przy rozmowie sprawdzającej znajomość języka niemieckiego

Przeglądam moje lekcje, by sprawdzić, czego jeszcze nie było. Zaczęłam od pierwszych lekcji i pomyślałam sobie, że wrzucę ponownie linki, by te osoby, które akurat szukają pracy, a niekoniecznie świetnie radzą sobie z językiem niemieckim, mogły sobie je przejrzeć i przygotować się do rozmowy sprawdzającej znajomość języka. Niestety trochę tych lekcji jest, gdyż chciałam wiedzę podawać stopniowo. Uważam, że języka trzeba uczyć się powoli, ale za to dobrze utrwalić podstawowe słówka i zasady gramatyki. Ponieważ jednak z nauką idziecie, jak burza, ja również z czasem rozpędziłam się i powstały lekcje, przez które początkującym być może ciężko przebrnąć.

Postanowiłam, że zamiast wklejać linki, wszystkie lekcje, które mogą się przydać podczas sprawdzania języka niemieckiego przez firmę, spiszę w jednej lekcji, abyście nie musieli skakać po całym blogu. Osoby, które je już czytały i opanowały, proszę o wyrozumiałość. Na końcu podam jedynie linki do stron z gramatyką, ale to już raczej dla za…

Lekcja50, niespodzianka

A co powiecie na naukę języka niemieckiego z piosenkami po niemiecku?

To jedna z moich ulubionych. Stara. ma już z 20 lat, ale jest piękna.

Zapraszam!!!

Zespół ich und ich, tytuł "dienen":
Du sagst, du beugst deine Knie vor niemand
Mówisz, że nie ugniesz kolan przed nikim
Du sagst, dass dich niemand bestimmt
Mówisz, że nikt tobą nie rozporządza
Du sagst, du bewegst deinen Arsch für niemand
Mówisz, że dla nikogo nie ruszysz tyłka
Und dass niemand dir was nimmt I że nikt ci nic nie weźmie


Du sagst, du verschenkst deine Zeit an niemand
Mówisz, że nie podarujesz swojego czasu nikomu
Und dass du auf niemand schwörst
I że na nikogo nie przysięgasz
Du sagst, deine Liebe bekommt niemand
Mówisz, że twojej miłości nikt nie otrzyma
Dass du niemand gehörst
Że do nikogo nie należysz


Du wirst irgendwann jemandem dienen
Kiedyś będziesz komuś służył
Jemand, der weicher ist und zarter als du
Komuś kto jest miękki i delikatniejszy od ciebie
Du wirst irgendwann jemandem dienen
Kiedyś będziesz komuś słuzyć
Jemand, de…

Lekcja49, czasowniki mocne i nieregularne (21)

To już ostatnia lekcja z tej serii. Macie jakieś pomysły na nowe lekcje? Przypominam, że na blogu znajdują się lekcje z czasu przeszłego Perfekthttp://kasiaperla.blogspot.com/2017/12/czas-przeszy-perfekt.html i Imperfekt http://kasiaperla.blogspot.com/2018/01/czas-przeszy-imperfekt-prateritum.html. 21 lekcji (czasowniki mocne i nieregularne), które podawałam przez pewien okres czasu, to czasowniki nieregularne, których form podstawowych trzeba nauczyć się na pamięć.

myć, prać
waschen wusch gewaschen (haben)
er/ sie/ eswäscht

Ich habe die Wäsche gewaschen und ein Pulli ist eingelaufen.Prałam i jeden sweter się zbiegł się. Haben Sie die Zaehne grundlich gewaschen?Czy dokładnie umyła pani/ pan zęby?
Ich bin nicht siecherob Ihre Mutter sich gewaschen hat. Nie jestem pewna, czy pani/ pana matka się myła.

stawać się werden wurde geworden (sein)
er/ sie/ es wird

Du bist zum richtigen Mann geworden. Stałeś się prawdziwym mężczyzną. Es ist draussen sehr frueh dunkel geworden.Na zewnątrz wcześnie zrobiło…

Lekcja 47, czasowniki mocne i nieregularne (20)

Dobra wiadomość. To przedostatnia lekcja z serii CZASOWNIKI MOCNE I NIEREGULARNE. Macie jakieś propozycje na nowe lekcje? Z czym macie trudności?

pić trinken trank getrunken (haben)
er/ sie/ es trinkt

MeinSchützling hat nicht ausrecichend Wasser getrunken. Mój podopieczny/ podopieczna nie pił/ a wystarczająco wody. Haben Sie heute ausreichend Wasser getrunken? Pił/a pan/i wystarczająco wody dzisiaj?
Wenn die Person, die ich betreut habe, nicht gerne Wasser getrunken hat, habe ich das Wasser mit dem Saft zusammengemischt.Gdy osoba, nad którą sprawowałam opiekę, nie piła chętnie wody, rozcieńczałam wodę ze sokiem.
Er trank schon immer viel Alkohol. Er war ein richtigerSaufer/ Trinker. On już zawsze pił dużo alkoholu. Był prawdziwym pijakiem.

czynić tun tat getan (haben)
er/ sie/ es tut

Ichschwöre es, ich habe es nicht getan.Przysięgam, że tego nie zrobiłam/ łem Was hast du in deiner Freizeit getan? Co robiłaś w twoim wolnym czasie?
Ich bin siecher, sie hat es absichtlich getan.Jestem pewna, że ona z…

Lekcja 46, czasowniki mocne i nieregularne (19)

malować, skreślać
streichen strich gestrichen (haben)
er/ sie/ es streicht

Siekönnen die Kartoffeln aus der Einkaufsliste streichen. Może pani/ pan skreślić ziemniaki z listy zakupów. Ich strich dieWände in meinem Zimmer alleine. Pomalowałam sama ściany w moim pokoju.
Hast du mich schon aus demGedächtnis gestrichen? Wykreśliłaś/ łeś mnie z pamięci?

kłócić się streiten stritt gestritten (haben)
er/ sie/ es streitet

Ich habe mich heftig mit meinemSchützling über dieEinkäufegestritten. Bardzo mocno pokłóciłam/ łem się z podpiecznym w sprawie zakupów. MeinSchützlingstritt sich mit dem Sohn. Podopieczny pokłócił się z synem.
Habt ihr euch gestritten oder warum herscht hier so einekomische Atmosphäre?
Pokłóciliście się, czy dlaczego panuje tu taka dziwna atmosfera?

nieść tragen trug getragen (haben)
er/ sie/ esträgt

Ich habe schon immer gerne enge/ breite Kleidung getragen. Zawsze chętnie nosiłam/ łem obcisłe/ szerokie ubranie. Sie trug die Einkaufstasche den ganzen Weg alleine. Ona niosła torbę z zakupami …

Lekcja45, czasowniki mocne i nieregularne (18)

skakać
springen sprang gesprungen (sein)
er/ sie/ es springt

vor Freude an die Decke springen- skakać pod sufit z radości
Sie ist erschrocken auf den Stuhl gesprungen. Wskoczyła przestraszona na krzesło. Beinah ist mir mein Herz aus der Brust gesprungen. Mało brakowało, a serce wyskoczyło by mi z persi (z przerażenia).
Ein junger Mann sprang aus einem Wolkenkratzer und er war an der Stelle Tod. Mężczyzna wyskoczył z wieżowca i zginął na miejscu.

stać stehen stand gestanden (haben)
er/ sie/ es steht

Ich stand an der Kasse, als Sie angerufen haben. Stałam przy kasie, jak Pani/ pan zadzwoniła. Sie hat hinter mir gestanden und ganze Zeit hat sie mir ins Ohrgeflüstert. Ona stała za mną i ciągle szeptała mi do ucha.

kraść stehlen stahl gestohlen (haben)
er/ sie/ es stiehlt

Ich bin hundertprozentig siecher,dass kein Mesch ihren Schmug gestohlen hat. Jestem na sto procent pewna, że nikt nie ukradł pani/ pana biżuterii. Ich habe es siecher nicht gestohlen. Z pewnością tego nie ukradłam.

wznosić się, wspinać …

Lekcja44, czasowniki mocne i nieregularne (17)

być
sein war gewesen (sein)
er/ sie/ es ist

Wo bist du gewesen? Gdzie byłaś/ byłeś? Die Luft war gestern sehr schwül. Powietrze było wczoraj parne.
Wie lange waren Sie in einer Rehaklinik? Jak długo była pani/ pan w sanatorium?

Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Być albo nie być, oto jest pytanie ;-)
wysyłać senden sandte gesandt (haben)
er/ sie/ es sendet

Meine Firma hat mir noch keine Versicherungskarte gesandt. Moja firma nie wysłała mi jeszcze karty ubezpieczeniowej. Haben Sie Informationen an meine Firma gesandt, dass Herr Heinrich unterSchlafstörungen leidet? Wysłała pani/ pan informacje do mojej firmy, że pan Heinrich cierpi na zakłócenie snu?
Ich sandte den Brief am Montag. Wysłałam list w poniedziałek.

śpiewać singen sang gesungen (haben)
er/ sie/ es singt

Beim treffen mit Senioren im Rathaus haben wir viel gesungen. Podczas spotkania z seniorami w ratuszu śpiewaliśmy dużo. Er sang wie ein Profi. Spiewał jak profesjonalista.
Ich habe schon immer sehr gern gesungen. Zawsze chętnie ś…

Lekcja43, czasowniki mocne i nieregularne (16)

Powoli nabieram chęci i wprawy 😊
Kolejne pięć słówek. Wiecie czego mają dotyczyć kolejne lekcje? Czekam na propozycje.
ciąć
schneiden schnitt geschnitten (haben)
er/ sie/ es schneidet
Hast du das Brot selbst geschnitten oder hast du es in derBäckerei schneiden lassen? Pokroiłaś chleb sama, czy pozwoliłaś, by pokrojono go w piekarni?
Ihre Mutter hat sich am Finger geschnitten. Pana/ pani mama ucięła się w palca.
Ich habe die Blumen selbst bei dem Bauer geschnitten und deswegen habe ichfür die nur den halben Preis bezahlt. Sama ścięłam kwiaty u rolnika i dlatego zapłaciłam za nie jedynie połowę ceny.
pisać
schreiben schrieb geschrieben (haben)
er/ sie/ es schreibt
Haben Sie eine Einkaufsliste geschrieben? Napisała pani/ pan listę zakupów?
Ich schrieb eine Geburtstagskarte an Ihre Freundin Helga. Napisałam kartkę urodzinową dla Pani/ pana przyjaciółki Helgi.
Hast du schon eine Nachricht an deinen Freund geschrieben? Napisałaś już wiadomość do twojego przyjaciela?
krzyczeć
schreien schrie geschriehen…

Lekcja42, czasowniki mocne i nieregularne (15)

W końcu wracamy do lekcji. Ciężko się zabrać do roboty, ale najwyższa pora. To już chyba 3 miesiące przerwy. W najbliższych lekcjach przerobię pozostałe czasowniki nieregularne. Jeśli macie jakieś pomysły na następne lekcje, chętnie posłucham i rozważę. O ile mnie nie przerosną to raczej gwarantuję, że pojawią się również lekcje na życzenie. Do tej pory były trzy lekcje na życzenie czytelników: rozmowa przez telefon i samo odbieranie telefonu: http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/rozmowa-telefoniczna-das.html
wzywanie pogotowia: http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/lekcja29-numer-alarmowy-112.html
różnice między bringen a holen: http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/lekcja28-roznica-miedzy-bringen-holen.html

Dzisiaj kolejne pięć czasowników nieregularnych i jak się je używa w czasie przeszłym Perfekt i Imperfekt. stworzyć (nieregularny)
schaffen schuf geschaffen (haben)
er/ sie/ es schafft

Gott schuf die Welt. Bóg stworzył świat.
Ich habe etwas aus dem Nichts geschafft, Stworzyłam/ stworzy…

Lekcja41, czasowniki mocne i nieregularne ( 14 )

pędzić
rennen rannte gerannt ( sein )

Wohin bist du gerannt? Dokąd pędziłaś?
Ich bin sofort ins Schlafzimmer gerannt. Natychmiast popędziłam do pokoju.
Sie rannten zu schnell. Pędziła pani za szybko.

pachnieć
riechen roch gerochen ( haben )

Es roch dort so schön. Pachniało tam tak pięknie.
Die Wurst hat schlecht gerochen. Wędlina brzydko pachniała.

wołać
rufen rief gerufen ( haben )

Gerda rief aus dem Badezimmer. Gerda zawołała z łazienki.
Ich weiß nicht, warum sie mich gerufen hat. Nie wiem dlaczego ona mnie wołała.
Warum haben Sie mich gerufen? Dlaczego mnie pani wołała?

solić
salzen salzte gesalzen ( haben )

Ich habe schon immer reichlich gesalzen. Zawsze mocno soliłam.
Ich versalzte leider die Suppe. Niestety przesoliłam zupę.
Hast du die Suppe schon gesalzen? Posoliłaś już zupę?

chlać
saufen soff gesoffen ( haben )
du säufst, er/ sie/ es säuft

Als er seine Arbeit verloren hat, hat er viel gesoffen. Gdy stracił pracę pił dużo.
Ich verstehe nicht, warum er so viel gesoffen hat. Ni…