Lekcja55 Unheilig - Geboren um zu lebenEs fällt mir schwer
Jest mi trudno
ohne Dich zu leben
żyć bez ciebie
Jeden Tag zu jeder Zeit
Każdego dnia w każdej chwili
einfach alles zu geben
po prostu wszystko dać
Ich denk' so oft
Myślę tak często
zurück an das was war
nad tym co było
an jenem so geliebten vergangenen Tag
nad każdym tak kochanym, przeszłym dniem
Ich stell' mir vor
Wyobrażam sobie
dass du zu mir stehst,
że jesteś po mojej stronie
und jeden meiner Wege
i wszystkimi moimi drogami
an meiner Seite gehst
idziesz przy mnie
Ich denke an so vieles
Myślę nad wieloma sprawami
seitdem du nicht mehr bist
odkąd cię nie ma
denn du hast mir gezeigt
ponieważ ty mi pokazałaś
wie wertvoll das Leben ist
jak drogocenne jest życie
Wir waren geboren um zu leben
Urodziliśmy się by żyć
mit den Wundern jener Zeit
z cudem tamtego czasu
Sich niemals zu vergessen
Nigdy się nie zapomnieć
bis in alle Ewigkeit
do nieskończoności
Wir waren geboren um zu leben
Urodzilismy się by żyć
für den einen Augenblick
W tej chwili
Bei dem jeder von uns spürte
W której każdy z nas czuł
wie wertvoll Leben ist
Jak wartościowe jest życie
Es tut noch weh
To jeszcze boli
wieder neuem Platz zu schaffen
znowu stworzyć nowe miejsce
Mit gutem Gefühl
Z dobrym uczuciem
etwas Neues zuzulassen
dopuszczenia czegoś dobrego
In diesem Augenblick
W tej chwili
bist du mir wieder nah
znowu jesteś mi bliska
wie an jedem so geliebten vergangenen Tag
Jak tego kochanego przeszłego dnia
Es ist mein Wunsch
To moje życzenie
wieder Träume zu erlauben
znowu zezwolić na marzenia/sny
ohne Reue nach vorn
bez żalu na przód
in eine Zukunft zu schauen
patrzyć w przyszłość
Ich sehe einen Sinn
Widzę sens
seitdem du nicht mehr bist
od kiedy cię nie ma
Denn du hast hat mir gezeigt
Ponieważ ty mi pokazałaś
wie wertvoll mein Leben ist
jak drogocenne jest żyć
Wir waren geboren um zu leben
Urodziliśmy się by żyć
mit den Wundern jener Zeit
Z cudami tamtego czasu
Sich niemals zu vergessen
Nigdy się nie zapomnieć
bis in alle Ewigkeit
do nieskończoności
Wir waren geboren um zu leben
Urodziliśmy się by żyć
für den einen Augenblick
dla tej chwili
Bei dem jeder von uns spürte
W której każdy z nas czuł
wie wertvoll Leben ist
jak wartościowe jest życie
Wir waren geboren um zu leben…
Urodziliśmy się by żyć…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.