Lekcja52 - przyjemne z pożytecznym (Peter Fox - Haus am See)


Tydzień opóźnienia, ale najważniejsze, że w końcu przysiadłam i przetłumaczyłam. Miłej nauki. Jeśli tyle słownictwa ogarniecie przez tydzień to szacun. Piosenka wpada w ucho i przemawia z pewnością do każdego. Kto z nas o tym nie marzy? ;-) Może nie 100 Enkel, ale taki Haus am See… 
Haus am See

Dom nad jeziorem

Hier bin ich gebor'n und laufe durch die Straßen

Tu się urodziłam i chodzę (biegam) ulicami

Kenn' die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden.

Znam twarze, każdy dom i każdy sklep/ lokal.

Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen.

Muszę na chwilę odejść, znam każdego gołębia po imieniu.

Daumen raus, ich warte auf 'ne schicke Frau mit schnellem Wagen.

Wystawiam kciuk, czekam na elegancką kobietę z szybkim samochodem.

Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei.

Słońce oślepia, wszystko przelatuje obok.

Und die Welt hinter mir wird langsam klein.

Świat za mną staje się powoli mały.

Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht!

Jednak świat przede mną jest dla mnie stworzony.

Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab!

Wiem, że czeka (świat) i idę po niego!

Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind!

Mam dzień po swojej stronie, mam wiatr w plecach!

Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt!

Chór kobiet na brzegu ulicy, który dla mnie śpiewa!

Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau

Odchylam się do tyłu i gapię się w głęboki błękit

schließ' die Augen und lauf einfach geradeaus.

Zamknij oczy i biegnij zwyczajnie prosto przed siebie

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.

I na końcu ulicy stoi dom nad jeziorem.

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.

Liście z drzew pomarańczy leżą na drodze.

Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.

Mam 20 dzieci, moja żona jest piękna.

Alle komm'n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Wszyscy do mnie wpadają, nie potrzebuję wychodzić.

Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen

Szukam nowego kraju z nieznanymi ulicami

Fremde Gesichter und keiner kennt mein'n Namen!

Obce twarze i nikt nie zna mojego imienia!

Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten.

Wszystko wygrać w grze z zaznaczonymi kartami

Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken.

Wszystko przegrać, Bóg ma twardą lewą piętę

(nie znam tego zwrotu, myślę, że chodzi o cios)

Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand

Wykopuje skarby w śniegu i piasku

Und Frauen rauben mir jeden Verstand!

Kobiety przyprawiają mnie o zawrót głowy

Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt

Jednak kiedyś szczęście mnie nie opuści

Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold.

I wrócę z dwoma torbami pełnymi złota.

Ich lad' die alten Vögel und Verwandten ein.

Zaproszę stare ptaki (towarzystwo) i członków rodziny

 – mówi się np. bunter Vogel, czyli ktoś inny niż reszta

Und alle fang'n vor Freude an zu wein'n.

I wszyscy zaczna płakać z radości.

Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps.

My grylujemy, mamusie gotują i my pijemy sznaps.

Und feiern eine Woche jede Nacht.

I świętujemy cały tydzień każdej nocy.

Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See.

I księżyc świeci mocno na mój dom nad jeziorem.

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.

Liście z drzew pomarańczy leżą na drodze.

Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.

Mam 20 dzieci, moja kobieta jest piękna.

Alle komm'n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Wszyscy wpadają do mnie, nie potrzebuję wychodzić.

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.

I na końcu ulicy stoi dom nad jeziorem.

Orangen-braune Blätter liegen auf dem Weg.

Liście drzew pomarańczy leżą na drodze.

Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.

Mam 20 dzieci, moja kobieta jest piękna.

Alle komm'n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.

Wszyscy do mnie wpadają, nie potrzebuję wychodzić.

Hier bin ich gebor'n, hier werd ich begraben.

Tu się urodziłem i tu zostanę pochowany.

Hab taube Ohr'n, 'nen weißen Bart und sitz im Garten.

Mam głuche uszy, białą brodę i siedzę w ogrodzie.

Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen.

Setka moich wnucząt grają w krykiet na trawniku.

Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.

Gdy tak nad tym myślę, właściwie nie mogę się tego doczekać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.