Polecany post

Kalendarz adwentowy (Adventskalender) - nagrody za komentarze

Chyba nie muszę nikomu wyjaśniać, co to jest kalendarz adwentowy. Ma on umilić i skrócić czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Sam pomysł po...

Lekcja50, niespodzianka

A co powiecie na naukę języka niemieckiego z piosenkami po niemiecku?

To jedna z moich ulubionych. Stara. ma już z 20 lat, ale jest piękna.

Zapraszam!!!

Zespół ich und ich, tytuł "dienen":
Du sagst, du beugst deine Knie vor niemand

Mówisz, że nie ugniesz kolan przed nikim

Du sagst, dass dich niemand bestimmt

Mówisz, że nikt tobą nie rozporządza

Du sagst, du bewegst deinen Arsch für niemand

Mówisz, że dla nikogo nie ruszysz tyłka

Und dass niemand dir was nimmt
I że nikt ci nic nie weźmieDu sagst, du verschenkst deine Zeit an niemand

Mówisz, że nie podarujesz swojego czasu nikomu

Und dass du auf niemand schwörst

I że na nikogo nie przysięgasz

Du sagst, deine Liebe bekommt niemand

Mówisz, że twojej miłości nikt nie otrzyma

Dass du niemand gehörst

Że do nikogo nie należyszDu wirst irgendwann jemandem dienen

Kiedyś będziesz komuś służył

Jemand, der weicher ist und zarter als du

Komuś kto jest miękki i delikatniejszy od ciebie

Du wirst irgendwann jemandem dienen

Kiedyś będziesz komuś słuzyć

Jemand, der weiser ist und stärker als du

Ktoś, kto jest mądrzejszy i silniejszy niż tyIch weiß, du bist der Sklave von niemand

Wiem, ze nie jesteś niczyim służącym

Und dass dich niemand regiert

I że nikt tobą nie rządzi

Du bist der Affe von niemand

Nie jesteś niczyją małpą

Weil niemand dich dressiert

Ponieważ nikt ciebie nie tresujeDu bist nur Dreck für niemand

Jesteś tylko brudem dla nikogo

Weil deine Liebe Niemand heißt

Ponieważ twojej miłości nikt nie zazna

Du musst dich trennen von niemand

Nie musisz od nikogo odchodzić

Weil niemand auf dich scheißt

Ponieważ nikt na ciebie nie „leje”Dein armes krankes Herz

Twoje biedne chore serce

Wird in Liebe getränkt sein

Będzie nasycone miłością

Jede Herrlichkeit auf Erden

Wszystkie wspaniałości na ziemiWird auch dir geschenkt sein

Zostaną podarowane również tobie

Jemand liebt dich

Ktoś cię kochaAuch du wirst irgendwann jemandem dienen

Ty również będziesz komuś służył

Jemand, der weicher ist und zarter als du

Komuś, kto miękki jest i delikatniejszy niż ty

Du wirst irgendwann jemandem dienen

Ty będziesz kiedyś komuś służył

Jemand, der weiser ist und stärker als du

Ktoś, kto mądrzejszy jest i silniejszy od ciebieAuch du wirst irgendwann jemandem dienen

Ty również będziesz kiedyś komuś służył

Jemand, der weicher ist und zarter noch als du

Komuś, kto miękki jest i delikatniejszy niż ty

Du wirst irgendwann jemandem dienen

Będziesz kiedyś komuś służył

Jemand, der weiser ist und stärker noch als du

Ktoś, kto mądrzejszy jest i silniejszy niż tyDein armes krankes Herz

Twoje biedne chore serce

Wird in Liebe getränkt sein

Zostanie nasączone miłością

(Wird in Liebe getränkt sein)

Jede Herrlichkeit auf Erden

Każda wspaniałość na ziemi

Wird auch dir geschenkt sein

Zostanie tobie podarowana

(Dir geschenkt sein)

Sieh, die Wunder und die Zeichen

Patrz, cuda i znaki

Sind schon geschehen

Już się wydarzyły

(Schon geschehen)

Jemand liebt dich

Ktoś cię kocha

(Jemand liebt dich)

Ktoś cię kocha

Und wird an deiner Seite gehen, oh

I będzie szedł u twojego bokuAuch du wirst irgendwann jemandem dienen

Ty również będziesz komuś służył

Jemand, der weicher ist und zarter noch als du

Komuś, kto miększy jest i delilkatniejszy niż ty

Du wirst irgendwann jemandem dienen

Ty będziesz komuś służył

Jemand, der weiser ist und stärker noch als du

Ktoś, kto mądrzejszy i silniejszy jest niż tyJemand liebt dich

Ktoś cię kocha

Jemand liebt dich

Ktoś cię kocha

Jemand liebt dich

Ktoś cię kocha

Und wird an deiner Seite gehen

I będzie szedł u twego boku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz