Lekcja49, czasowniki mocne i nieregularne (21)


To już ostatnia lekcja z tej serii. Macie jakieś pomysły na nowe lekcje? Przypominam, że na blogu znajdują się lekcje z czasu przeszłego Perfekt http://kasiaperla.blogspot.com/2017/12/czas-przeszy-perfekt.html i Imperfekt http://kasiaperla.blogspot.com/2018/01/czas-przeszy-imperfekt-prateritum.html. 21 lekcji (czasowniki mocne i nieregularne), które podawałam przez pewien okres czasu, to czasowniki nieregularne, których form podstawowych trzeba nauczyć się na pamięć.

myć, prać
waschen wusch gewaschen (haben)
er/ sie/ es wäscht

Ich habe die Wäsche gewaschen und ein Pulli ist eingelaufen. Prałam i jeden sweter się zbiegł się.
Haben Sie die Zaehne grundlich gewaschen? Czy dokładnie umyła pani/ pan zęby?
Ich bin nicht siecher ob Ihre Mutter sich gewaschen hat. Nie jestem pewna, czy pani/ pana matka się myła.

stawać się
werden wurde geworden (sein)
er/ sie/ es wird

Du bist zum richtigen Mann geworden. Stałeś się prawdziwym mężczyzną.
Es ist draussen sehr frueh dunkel geworden. Na zewnątrz wcześnie zrobiło się ciemno.
Ist es schon so spät geworden? Jest już tak późno?

rzucać
werfen warf geworfen (haben)
wirft

Renate hat in meiner Richtung mit einem Schuh geworfen. Renata rzuciła w moim kierunku butem.
Hat sie mit dem Schuh in deiner Richtung mit Absicht geworfen? Czy ona celowo rzuciła butem w twoim kierunku?

ważyć
wiegen wog gewogen (haben)
wiegt

Der Caritas wog die frau Schmiedt jeden dritten Monat. Caritas ważył panią Schmiedt co trzeci miesiąc.
Wann haben Sie sich gewogen? Kiedy się pani/ pan ważyła?

wiedzieć
wissen wusste gewusst (haben)
er/ sie/ es weiß

Ich habe es nicht gewusst, dass es so schwierig ist, alte Menschen zu betreuen. Nie wiedziałam się, że zajmowanie się starszymi ludźmi jest takie trudne.
Hast du es gewusst, dass wir nur vierzig Stunden in der Woche arbeiten sollen? Wiedziałaś/ wiedziałeś, że mam pracować tylko czterdzieści godzin w tygodniu?
Sie wusste nicht mehr, wie sie heisst und wo sie wohnt. Nie wiedziała już, jak się nazywa i gdzie mieszka.

chcieć
wollen wollte gewolt (haben)
er/ sie/ es will

Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nie chciałam pani/ pana obrazić.
Mein Schutzling wollte keine Pampers tragen, obwohl sie inkontinent war. Moja podopieczna nie chciała nosić pampersów, pomimo że nie trzymała moczu.

ciągnąć
ziehen zog gezogen (haben)
er/ sie/ es zieht

Sie hat mich am Arm gezogen. Pociągnęła mnie za ramię.
Warum zogen Sie Ihre Klamotten nicht aus? Dlaczego nie ściągnęła pani/ pan ubrań?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.